Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Säg kognitiv svikt, inte demens

Publicerat 2019-03-08

I det nya regionala vårdprogrammet Kognitiv sjukdom har demens som begrepp plockats bort.

Marie Rydén.

Marie Rydén.

– Demensbegreppet är ofta kränkande. Så fort man nämner ordet så blir det jobbigt och laddat. Vi tycker att man ska prata om kognitiv svikt, kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv sjukdom istället, säger Marie Rydén, specialistläkare i geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset och huvudförfattare till det nya vårdprogrammet.

I ICD-10 är koden för demens kvar och i journalen kommer man därför fortsatt att behöva använda ordet demens. Detsamma gäller för intyg för sjukskrivning eller körkort. Men i övrigt ska vården försöka röra sig bort från demens som begrepp.

Allt fler söker tidigare för kognitiv nedsättning och vårdprogrammet lägger också vikt vid tidig upptäckt och snabb utredning. Ibland är orsaken en annan än demens, till exempel stress.

Vårdprogrammet kommer att finnas på Vård­givarguiden inom kort.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad