Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Blir det inte svårt att utvärdera biverkningar med två läkemedel från början vid högt blodtryck? Kan ju påverka compliance?

Publicerat 2021-02-26

Thomas Kahan

Thomas Kahan, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Vid påtaglig risk för biverkningar är principen att utvärdera ett läkemedel i taget god. För de vanliga antihypertensiva läkemedlen är biverkningar ovanliga (jämfört placebo) och ofta karaktäristiska så att de enkelt kan knytas till ett preparat (till exempel hosta och ACE-hämmare eller ankelsvullnad på kalciumblockad). De flesta patienter behöver två eller flera läkemedel. Studier visar att man med två läkemedel från start snabbare når målblodtryck och minskar hjärt-kärlhändelser; och följsamheten (adherence) ökar faktiskt jämfört med att börja med ett läkemedel!

Inte ovanligt med unga vuxna (20–30 år) med SBT 130–140. Ska dessa behandlas med två läkemedel?

Vid blodtryck >140/90 mmHg trots livsstilsåtgärder rekommenderar riktlinjerna läkemedel för de flesta. En läkemedelsklass i full dos sänker trycket cirka 10/5 mmHg och effekten av att kombinera läkemedel är additiv. Därför är två läkemedel ofta lämpligt initialt; men överväg monoterapi vid systoliskt tryck <150 mmHg och samtidig låg kardiovaskulär risk (liksom hos mycket gamla eller sköra patienter). Vid ett obehandlat blodtryck 130–139/80–89 mmHg kan läkemedel också övervägas (monoterapi kan räcka) vid mycket hög kardiovaskulär risk.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad