Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Blir det inte svårt att utvärdera biverkningar med två läkemedel från början vid högt blodtryck? Kan ju påverka compliance?

Publicerat 2021-02-26
Thomas Kahan

Thomas Kahan, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Vid påtaglig risk för biverkningar är principen att utvärdera ett läkemedel i taget god. För de vanliga antihypertensiva läkemedlen är biverkningar ovanliga (jämfört placebo) och ofta karaktäristiska så att de enkelt kan knytas till ett preparat (till exempel hosta och ACE-hämmare eller ankelsvullnad på kalciumblockad). De flesta patienter behöver två eller flera läkemedel. Studier visar att man med två läkemedel från start snabbare når målblodtryck och minskar hjärt-kärlhändelser; och följsamheten (adherence) ökar faktiskt jämfört med att börja med ett läkemedel!

Inte ovanligt med unga vuxna (20–30 år) med SBT 130–140. Ska dessa behandlas med två läkemedel?

Vid blodtryck >140/90 mmHg trots livsstilsåtgärder rekommenderar riktlinjerna läkemedel för de flesta. En läkemedelsklass i full dos sänker trycket cirka 10/5 mmHg och effekten av att kombinera läkemedel är additiv. Därför är två läkemedel ofta lämpligt initialt; men överväg monoterapi vid systoliskt tryck <150 mmHg och samtidig låg kardiovaskulär risk (liksom hos mycket gamla eller sköra patienter). Vid ett obehandlat blodtryck 130–139/80–89 mmHg kan läkemedel också övervägas (monoterapi kan räcka) vid mycket hög kardiovaskulär risk.

Senast ändrad

Tidningen Evidens

Har du en fråga om läkemedel eller behandling?
Mejla din fråga till våra experter: lakemedelskommitten.hsf@­regionstockholm.se. Skriv Evidens i ämnesraden.