Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Permanent läkemedelsrening i Linköping

Publicerat 2018-05-17

Tekniska verken i Linköping har som första avloppsreningsverk i landet infört ozonrening för att avlägsna läkemedelsrester. Diklofenak är ett exempel på ett läkemedel som återfinns i relativt stora mängder i våra vattendrag, och som renas bort med ozon.

Ozongeneratorn vid Tekniska verken i Linköping. Foto Helena Ramström.

Ozongeneratorn vid Tekniska verken i Linköping. Foto Helena Ramström.

Våra reningsverk är inte från början konstruerade för att rena bort läkemedel och även om vissa substanser ändå bryts ner, kommer läkemedelsrester ut i våra vattendrag. Dessa kan ha negativa effekter inte minst på vattenlevande organismer, såsom att könshormoner kan försämra fortplantningen och att diklofenak kan orsaka skador på gälar och njurar hos fiskar.

Tekniska verken startade i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB ett projekt med ozonrening. Projektet föll väl ut och i september 2017 invigdes den permanenta anläggningen. Med hjälp av ozon renar man bort cirka 90 procent av alla läkemedelsrester, även om det finns en variation från nästan fullständig rening till sämre nedbrytningsgrad.

Själva processen med ozonrening sker i två röda tegelbyggnader. I den ena byggnaden finns en ozongenerator där syrgas omvandlas till den explosiva och reaktiva ozongasen som kräver särskilda säkerhetsrutiner. I den andra byggnaden finns en ozonreaktor där ozongasen via en injektor fördelas i avloppsvattnet och får tid att reagera med läkemedelsrester och andra kemikalier som finns i vårt avloppsvatten. För att ta hand om nedbrytningsprodukter från ozonreningen efterbehandlar man sedan vattnet i en biologisk process.

Det krävs många olika insatser i arbetet med att skydda vårt vatten och i förlängningen även vårt dricksvatten, utöver möjligheten att med ny teknik rena bort läkemedelsrester från avloppsvatten, så kallad end-of-pipe-lösning. Ett förebyggande arbete med syfte att stoppa de miljöfarliga substanserna redan vid källan är viktigt. Ett konkret tips för diklofenak, som bevakas av miljöskäl inom ramen för europeisk vattenlagstiftning, är att se över rekommendationerna till patienter vad gäller receptfria smärtlindrande läkemedel.

Helena Ramström

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad