Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandla neuroborrelios bara vid säker diagnos

Publicerat 2019-05-12

Seroprevalensen för borrelia är närmare 25 procent i delar av länet. Därför är det bara meningsfullt att testa serum-antikroppar om det finns en rimlig klinisk misstanke. För att verifiera neuroborrelios krävs lumbalpunktion. Informera patienten om kvardröjande symtom i ett läkningsskede. Upprepad antibiotikabehandling snabbar inte på läkningen.

Elisabeth Aurelius

Elisabeth Aurelius. Foto Kari Kohvakka

– Anamnesen är det viktigaste vid diagnostisering. Har patienten exponerats för fästingar? Neuroborrelios kan ge en rad olika symtom, men alla symtom kan inte vara neuroborrelios, säger Elisabeth Aurelius, med dr, överläkare, PF Akuta infektioner, Karolinska universitetssjukhuset.

Seroprevalensen för borrelia är uppåt 25 procent i utsatta områden som till exempel Stockholms skärgård. Därför är det inte meningsfullt att testa serum-antikroppar utan rimlig klinisk misstanke. Vid klar klinisk misstanke och positivt IgG ska patienten remitteras för bedömning och eventuell lumbalpunktion som kan verifiera diagnosen.

Neuroborrelios behandlas med en kur doxycyklintabletter alternativt ceftriaxon intravenöst. Antikroppar kan kvarstå efter behandling och det är vanligen inte meningsfullt att upprepa antikroppsanalys i serum efter behandling.

– Ofta sker en snabb förbättring av radikulitsmärtor och allmäntillstånd. Andra symtom förbättras successivt och försvinner normalt inom tre till sex månader. Det är viktigt att informera patienten om att återhämtningen kan vara långsam och fluktuerande, säger Elisabeth Aurelius.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad