Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppmärksamma flickorna – de har sämre astmakontroll

Publicerat 2019-05-10

Elin Dahlén, med dr, apotekare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, du har precis disputerat på en avhandling om hur barn i Stockholm använder astmaläkemedel. Vad har du visat?

– Bara fyra av tio flickor med astma är välbehandlade jämfört med 75 procent av pojkarna. Det såg vi i enkäter där vi undersökte astmakontroll enligt Gina-guidelines. Det handlar till exempel om att inte behöva använda kortverkande beta- 2-stimulerande läkemedel, att inte behöva vakna på natten på grund av astma eller att påverkas av sjukdomen i skolan. Med hjälp av utköpsdata från apotek kunde vi även se att flickorna inte hämtar ut sina astmaläkemedel i samma utsträckning som pojkarna.

Vad beror det här på?

– Det finns troligen flera förklaringar. En spekulation som funnits sedan tidigare är att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor och därför får mer symtom och därmed mer behandling. En annan anledning skulle kunna vara att flickorna i större utsträckning skäms för sin sjukdom och sina inhalatorer och därför undviker medicinering offentligt. Jag tror att vården behöver uppmärksamma tjejer med astma mer och fråga varje flicka vad som behövs för att just hon ska använda sina astmaläkemedel.

Vad visar avhandlingen mer?

– I enkäter rapporterar föräldrar en högre användning av barns astmaläkemedel än den mängd som de faktiskt hämtar ut på apotek. Prevalensen för astma hos barn blir 11 procent om man frågar föräldrarna jämfört med 8 procent om man tittar på uthämtade läkemedel. En del av förklaringen kan finnas i att syskon använder varandras läkemedel, vilket är resultatet från en annan av studierna i avhandlingen.

Avhandling

Dahlén, Elin. (2019). Drug utilization in children with asthma - methodological approaches and practical implications.

 

Institutionen för medicin,
Karolinska Institutet. https://kib.ki.se

Hur ofta delar syskon på samma läkemedel?

– Var tionde barn använder någon annans medicin. Jag utvecklade en modell som bygger på flera olika datakällor och data från ett tidsintervall på 18 månader och kom fram till att just syskon delade läkemedel med varandra.
Hur ska vården använda resultaten?
– Alla barn behöver ha en individuell behandlingsplan och alla barn behöver veta hur man inhalerar med den inhalator som just det barnet ska använda. Om barnen har samma inhalatortyp och läkemedel är det antagligen bättre att de delar en inhalator än att de inte använder någon alls. Men särskilt viktigt är det att inte blanda ihop inhalationsteknikerna om ett barn har en pulverinhalator och syskonet ska använda en sprayinhalator. Ofta är ju även behoven av dosering olika.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad