Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Användningen av antibiotika minskar under pandemin

Publicerat 2020-06-01

Antalet uthämtade antibiotikarecept fortsätter att stadigt minska i Sverige och så även i Stockholm. Under pandemin accelererar minskningen.

Antibiotikagraf

Länge toppade Region Stockholm nivån på uthämtade antibiotikarecept i hela landet, men ligger nu på sjätte plats och närmar sig rikssnittet på 271 recept per 1 000 invånare och år. Det är framför allt recept på luftvägs­antibiotika som minskat över tid.

Mellan 2009 och 2019 har minskningen varit särskilt stor hos barn 0–4 år, där nästan en halvering setts. Under samma period har den totala minskningen i Stockholm varit hela 32 procent, vilket bara den senaste 5-årsperioden motsvarar mer än 200 000 sparade antibiotikarecept till befolkningen. Enligt en studie med Stockholmsdata gjord under denna period, kunde man inte påvisa en ökad förekomst av komplikationer eller allvarliga infektioner.

Störst minskning hos barn

Under 2020 har minskningen i uthämtade antibiotikarecept accelererat, särskilt under april, kopplat till pandemin (se diagram). Störst minskning sågs hos barn 0–4 år där 70 procent färre recept hämtades ut i april 2020 jämfört med april 2019. På års­basis ses en minskning till hela befolkningen med 7,4 procent: från 303 ­uthämtade recept per 1 000 invånare och år till 281.

Inom slutenvården ser det annorlunda ut med en kraftig ökning av antibiotika på rekvisition under mars 2020. Sannolikt orsakat av viss hamstring till läkemedelsförråden. Under april minskade åter rekvisitionen av antibiotika, men det finns ändå risk för en bristsituation.

När samma antibiotika efterfrågas i hela världen och det oftast bara finns ett begränsat antal tillverkare kan en bristsituation uppstå snabbare än vi kunnat förutsäga. Redan före pandemin har problemet med restnoterade antibiotika varit stort.

Annika Hahlin
Apotekare, Strama Stockholm
Astrid Lundevall
Enhetschef, Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad