Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Besök av informations­apotekare på vårdcentraler upphör

Publicerat 2020-05-29

Till hösten upphör besöken av informations­läkare och apotekare hos vårdcentralerna i Stockholm. Vårdgivarnas eget ansvar för fortbildning ska göras tydligare, enligt beslut av hälso- och sjukvårds­direktör Björn Eriksson.

Björn Eriksson. Foto Anna Molander

Björn Eriksson. Foto: Anna Molander

Varför läggs verksamhets­besöken ned?

– Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag förändras och det gör att även organisationen och våra uppdrag behöver ses över. En av förändringarna har varit att fördela ansvar på ett mer strukturerat sätt där vårdens verksamheter har ansvar för införande av rekommendationer och vårdprogram. Dessa förändringar har lett till en omorganisation där vårdnära arbetsuppgifter flyttas eller upphör. Fortbildningsuppdraget för läkemedel har varit välfungerande, men det är ett uppdrag som i enlighet med ovanstående ansvarsfördelning inte ska göras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hur ska primärvårdens ­fortbildning se ut i framtiden?

– Jag tror mycket på att ha låg tyngdpunkt i sjukvården. Med det menar jag att det inte är jag som ska bestämma hur det ska se ut utan att behoven behöver fångas upp från den lokala sjukvården.

Jag tror dock att vi ska dra nytta av det arbete som görs inom våra sakkunnig­organisationer och kanalisera den klokskapen så att fler kan ta del av det. Jag tror att det finns många möjligheter med digitaliseringen där vi snabbt kan nå ut. Det är också så att våra vårdgivare har ett stort ansvar att säkra kompetensen hos sina medarbetare. Vi kan stötta med ramverk men de har ett stort eget ansvar. Jag är medveten om att det här kommer kräva all vår kreativitet för att hitta de nya formerna men har stor tilltro till läkemedelskommittén och Stockholm-Gotlands medicinska råd.

Vissa befarar att oberoende läkemedels­information kommer att ersättas av information från läkemedelsföretag. Hur ser du på det?

– Jag tror att intresset är svalt. Min bild är att man som läkare behöver diskutera helheten i behandlingen och inte bara läkemedel, framför allt inte bara ett specifikt läkemedel. Tiden för läkemedels­konsulenterna är förbi.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad