Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Diabetes typ 2

Publicerat 2020-05-28

Martin Larsson, specialistläkare vid ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Martin Larsson, specialistläkare vid ME Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset

Stämmer det att efter 10–15 år med diabetes typ 2 har en patient minimal eller ingen insulinproduktion? Ska vi mäta c-peptid innan vi inleder GLP-1-behandling hos de patienterna?

Betacellsfunktionen (insulinproduktionen) avtar med tiden hos personer med typ 2-diabetes och många blir till slut beroende av insulinbehandling. Insulinproduktionen sjunker dock olika snabbt hos olika individer och kan variera stort. Många, men inte alla, är insulinbristiga efter 10–15 års duration.

GLP-1-analoger har dock flera verkningsmekanismer och påverkar förutom insulinproduktion även exempelvis magsäckens tömningshastighet, glukagonfrisättning och mättnadskänsla. Det är även så att de kardiovaskulärt skyddande ­effekterna av en GLP-1-analogbehandling inte enbart är glukos- och insulinberoende.

Sammantaget är det inte nödvändigt att kontrollera en c-peptid innan behandling med GLP-1-analog initieras, men behandlingssvar bör följas upp kliniskt.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad