Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Sömn­­läkemedel

Publicerat 2020-05-28

Mats Ek, ordförande expertgrupp psykisk hälsa, överläkare Wemind, psykiatri Tyresö

Mats Ek, ordförande expertgrupp psykisk hälsa, överläkare Wemind, psykiatri Tyresö

Melatonin har stor förpackning och är förhållandevis dyr. Kan man i stället skriva ut Cirkadin som har mindre förpackning och är billigare? Hur lång tid tar det för melatonin att ge effekt?

Cirkadin kan vara ett alternativ för äldre ­patienter, men inte yngre. Cirkadin har en långsammare tillslagstid (Tmax 3 timmar jämfört med 50 ­minuter) och längre halveringstid (t½ 3,5 timmar jämfört med 45 minuter). Det gör att Cirkadin har en planare kurva för att uttrycka sig modernt. Det gör också att det behövs en högre dos av Cirkadin för att få samma sömngivande effekt och risken för trötthet morgonen efter ökar. Cirkadin är framtaget för att stämma bättre med den naturliga melatoninförändringen hos personer över 65 år. Rekommendationen är att ta melatonin samma tid varje dag cirka en timme innan man planerar att somna.

Hur ser du på mirtazapin som sömnmedel till äldre?

Mirtazapin kan vara effektivt för behandling av sömnsvårigheter hos vissa individer. Jag anser inte att det ska vara en standardbehandling, men det kan övervägas för individer som har nedstämdhet och ångest samt sömnsvårig­heter. Det man utnyttjar när man använder mirtazapin för ­sömnen är den mycket vanliga biverkningen med sedering och trötthet. Man bör dock vara medveten om att livliga drömmar, förvirring och insomni är vanliga ­biverkningar av mirtazapin.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad