Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vanliga hudåkommor på vårdcentralen

Publicerat 2020-06-01

Bilderna visar vanliga hudåkommor där det finns nya behandlingar.

Urtikaria

Symtom: Rodnad kliande flammighet och kvaddlar. Försvinner restlöst inom 24 timmar, men kan ersättas av nya lesioner och pågå under någon till några veckor – akut urtikaria eller längre än sex veckor – kronisk ­urtikaria, där de olika formerna av fysikalisk urtikaria är vanlig variant. Bilden illustrerar tryckurtikaria.

Differentialdiagnoser: Mastocytos, kontakt­allergier/kontakturtikaria, vaskuliter, erythema multiforme.

Behandling: Icke-sederande antihistaminer i normaldos i två veckor. Om ingen effekt upp till 4-dubblad dos. Svår kronisk spontan urtikaria remitteras till hudläkare för ställningstagande till behandling med omalizumab (Xolair).

Urtikaria

Urtikaria

Hemangiom

Symtom: Kan variera från små ”smultronliknande” noduli till stora blåröda vulstiga förändringar, som kan växa till under första levnadsåret för att sedan spontant gå i regress.

Differentialdiagnoser: Nevus flammeus.

Behandling: Vanligen exspektans. I detta fall hot mot synen och kräver akut remiss till barnklinik för behandling med ­propanolol och/eller steroider.

Hemangiom

Hemangiom

Rosacea

Symtom: Rodnad hud med inslag av vidgade blodkärl och papulopustler.

Differentialdiagnoser: Akne tarda.

Behandling: Lindriga fall behandlas med ­azelainsyra och i andra hand metronidazol.
Medelsvår lokalbehandlas med ivermektin (Soolantra). Svåra fall behandlas med tetracyklin (Lymecycline).

Rosacea

Rosacea

Superficiellt basaliom

Symtom: Rubrosquamösa, välavgränsade plack som kan påminna om ett psoriasisplack. Tillväxer långsamt och är oftast lokaliserade till bålen.

Differentialdiagnoser: Mb Bowen – skivepitelcancer in situ, nummulär diskoid ­psoriasis, nummulärt eksem.

Behandling: Finns olika behandlingsalternativ. Numera vanligt att patienterna erbjuds fotodynamisk behandling (delta-aminolevulinsyra kräm appliceras och belyses med en speciell röd ljuskälla).

Superficiellt basaliom

Superficiellt basaliom

Atopiskt eksem hos äldre barn

Symtom: Rodnad, fjällande hud med ökad veckbildning framförallt lokaliserat till nedre ögonlocken. Övre ögonlocken varierande grad av rodnad och svullnad.

Differentialdiagnoser: Variant av Quinckes ödem, kontaktallergi, seborroiskt eksem.

Behandling: Hydrokortisonsalva cirka två veckor. Om otillfredsställande effekt takrolimus (Protopic) salva 0,03 %, 0,1 % >16 år).

Atopiskt eksemhos äldre barn

Atopiskt eksemhos äldre barn

Akne

Symtom: Debuterar ofta med olika grad av komedonbildning. Efterhand särskilt i ansiktet, men i allvarligare fall även på bröst och övre delen av ryggen tilltagande antal papulopustler. Allvarligare fall utvecklar cystor, ärr- till keloidbildande inflammatoriska förändringar. Vid allmänpåverkan med sepsisliknande klinik – acne fulminans – akut remiss för sluten dermatologisk vård. Sekundär psykisk stigmatisering observandum på grund av förhöjd suicidrisk.

Differentialdiagnoser: Hidradenitis suppurativa. Akne orsakad av exempelvis anabola steroider. Över 30 års ålder – rosacea.

Behandling: Bilden visar akne, som trots peroral behandling med lymecyklin visar begynnande ärrbildning på höger kind och antydd cystbildning till höger om näsan. Remittera till hudläkare för ställningstagande till behandling med isotretinoin.

Akne

Akne

Hidradenitis suppurativa (HS)

Symtom: Smärtsamma bölder företrädesvis lokaliserade till axiller och ljumskar. Läker med ärrbildning.

Differentialdiagnoser: Furunkulos. Akne.

Behandling: Då tillämpligt viktnedgång. Enstaka lesioner behandlas med azelainsyra ofta i kombination med lokalt klindamycin. Medelsvår HS ordineras lymecyklin. Även här kan samtidig lokal klindamycin behandling förekomma. Enstaka recidiverande hidradeniter kan av hudläkare behandlas med intralesionella steroider eller evaporering med CO2-laser. Vid disseminerad sjukdom ställningstagande till TNF-α blockerare.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Hidradenitis suppurativa (HS)

Solskadad hud med många aktiniska keratoser

Symtom: Små tunna skrovliga, fjällande, rodnade hudförändringar på solexponerad hud.

Differentialdiagnoser: I detta fall finns en ulcererad lesion, som kan vara en tidig skivepitelcancer. Vid diagnostisk osäkerhet remittera till hudläkare.

Behandling: Vid diagnostisk säkerhet behandlas multipla aktiniska keratoser med imikvimod (Zyklara).

Solskadad hud med många  aktiniska keratoser

Solskadad hud med många aktiniska keratoser

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad