Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu införs dermatoskopi på distans

Elinor Nemlander. Foto: David Bicho, Sophiahemmet.

Publicerat 2021-09-28

Möjligheten att med hjälp av teledermatoskopi snabbt konsultera hudspecialister på distans för att bedöma misstänkta fall av malignt melanom börjar nu användas brett i Stockholm. Över hälften av regionens vårdcentralerska vara anslutna till årsskiftet.

I mitten av maj började 60 vårdcentraler i Stockholm att använda den nya tekniken med teledermatoskopi för att bedöma misstänkta fall av malignt melanom. Det innebär att de med hjälp av bilder snabbt kan konsultera hudspecialister om patienters pigmenterade hudförändringar på distans. Och fler vårdcentraler är på gång.

– Det är 30 vårdcentraler som kör igång nu i oktober och vi kommer sedan ansluta ytterligare 30 vid årsskiftet. Förhoppningen är att alla regionens cirka 220 vårdcentraler ska vara anslutna till sommaren nästa år, säger Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin och projektledare för utbildningssatsningen i projektet på Akademiskt primärvårdscentrum.

Anledningen att tekniken måste tas i bruk i etapper är att hudspecialister på sjukhus är en trång sektor. Man använder dubbelgranskning där två hudspecialister oberoende av varandra tittar på bilderna för att uppnå en medicinsk säkerhet.

– I dagsläget är det hudspecialister på Karolinska som granskar, men granskare på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus håller också på att utbildas, och de kommer att komma in successivt, säger Elinor Nemlander.

Syftet är att effektivisera omhändertagandet av patienter med misstänkt hudcancer, korta ledtiden till operation och ge ökad trygghet samt minska andelen ”onödiga” operationer och remisser till hudspecialister som skapade oro, väntetider och onödiga besök, berättar hon. Och det verkar redan fungera.

– Vi har från de första 60 vårdcentralerna redan fått in över 1 000 fall där färre än 150 har bedömts som misstänkta maligniteter eller behövt fortsatt utredning. Det betyder att fler än 800 fall har kunnat frikännas, patienter som annars hade behövt vänta på bedömning eller opererats i onödan, säger Elinor Nemlander.

Fakta teledermatoskopi i Stockholm

  • Bilderna tas med en mobiltelefon med ett dermatoskopi-skal på.
  • Svaret kommer inom max sju dagar, oftast snabbare.
  • Vårdcentralerna ansluts i den ordning de anmäler intresse.
  • Det krävs en fyratimmars webbutbildning för att få börja.

Källa: Elinor Nemlander

Fredrik Hedlund

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad