Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel bakom ökade
läkemedelskostnader

Dekorationsbild: Tecknade piller i olika färger

Publicerat 2024-06-17

Regionens årsberättelse för läkemedelsanvändning 2023 beskriver Region Stockholms arbete med den regionala läkemedelsstrategin. Liksom tidigare år följer förskrivare i stor utsträckning rekommenda­tionerna i Kloka listan. Nu finns en länk i TakeCare till Förskrivnings­kollen där vårdgivare kan se sin patients förskrivna och uthämtade läkemedel från alla vårdgivare i landet. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Inom primärvården följer 91 procent Kloka listans rekommendationer och följsamheten är lika hög bland digitala vårdgivare. Trots detta utmanar ökade läkemedelskostnader regionens budget. Huvudorsaken till kostnadsökningarna är införandet av nya läkemedel inom bland annat cancerområdet, ovanliga sjukdomar och vid vanliga sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, njursvikt och diabetes.

Regionen lägger 10 miljarder på läkemedel

Under 2023 uppgick kostnaderna för läkemedel – receptförskrivning och rekvisition – till 10 miljarder efter avtalad rabatt med läkemedelsföretagen. Receptförskrivna läkemedel står för drygt 70 procent av de totala läkemedelskostnaderna.

Av de nya läkemedel som har introducerats under 2023 används majoriteten vid behandling av olika cancersjukdomar och ovanliga ärftliga sjukdomar. En ny behandling mot hepatit D fick också snabbt stor användning. Cancerläkemedel utgjorde 18 procent av kostnaderna och läkemedel mot autoimmuna sjukdomar 15 procent. Inom diabetes är det framför allt nya läkemedel mot diabetes typ 2 som börjar få en mer utbredd användning.

Brist på läkemedel kräver nationell samverkan

Leveransproblem för läkemedel har under 2023 varit ett problem som krävt mycket resurser att hantera. Orsakerna till bristerna är framför allt relaterade till tillverkning och distribution av läkemedel. Arbete pågår på nationell och regional nivå för att hantera ökande leveransproblem. ­Genom täta kontakter med Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen kan bristsituationer hanteras innan de hinner bli kritiska. Strama Stockholm deltar i nationellt arbete för att ta fram alternativa behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner när rekommenderade anti­biotika saknas.

Malena Jirlow

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad