Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

4 frågor till Mattias Eirefelt

Publicerat 2020-10-05

Personcentrerat vårdförlopp för höftledsartros ska införas i primärvården. Hur går det arbetet, Mattias Eirefelt, specialist i allmänmedicin vid Capio vårdcentral Gullmarsplan och ledamot i RPO Rörelseorganens sjukdomar?

Mattias Eirefelt

Mattias Eirefelt

Jag tycker att det går bra trots covid-19, vi har haft möjlighet till digitala möten när det behövts. Nu ska vårdförloppet implementeras på vård­centralerna. Vi har börjat planera och diskutera hur det ska gå till. Det är svårt att nå allmänläkare som har ont om tid för fortbildning.

Hur skiljer sig det nya vårdförloppet jämfört med vården i dag?

– Större tonvikt på basbehandling som egenvård, viktnedgång, fysisk aktivitet och fysioterapi. Alla patienter ska först erbjudas fysioterapi och artrosskola innan det blir aktuellt med kirurgi.

Det talas om undanträngningseffekter. Hur ser ni på det?

– Risken att till exempel andra artrosformer skulle nedprioriteras har lyfts fram. Men personligen tror jag inte att det blir ett problem. Det är viktig att alla jobbar på ett evidensbaserat och likvärdigt sätt. Fördelarna med det överväger eventuella nack­delar, menar jag.

När är vårdförloppet infört på vårdcentralerna i Region Stockholm och Gotland?

– Målsättningen har varit att successivt införa de nya vårdförloppen under 2020. Covid-19-pandemin gör nog att det kommer att dröja in på 2021.

Fler vårdförlopp på gång
De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen för olika sjukdomsområden är en del av den nationella satsningen på mer jämlik och kunskapsbaserad vård. Vårdförlopp för höftledsartros, reumatoid artrit och stroke/TIA är beslutade, och vårdförlopp för kognitiv svikt/demens, hjärtsvikt samt osteoporos sekundär­prevention efter fraktur) är ute på remiss.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad