Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Bentäthetsmätningar

Publicerat 2020-10-06

Ska man göra nya bentäthetsmätningar vid osteoporos som uppföljning? När?

Hans Lundin

Hans Lundin

Bentäthetsmätning behöver inte göras om fortsatt behandling planeras, såvida inte bristande effekt misstänks. Annars görs ny mätning först när man överväger uppehåll med behandlingen; till exempel ett år efter tredje dosen zoledronsyra eller efter fem års behandling med alendronat.

Risk för dålig effekt finns framför allt om patienten drabbats av inflammatorisk sjukdom, cancer, viktnedgång eller när man väljer att använda perorala bisfosfonater. Två av tre slutar med alendronsyra inom två år. Bland dem som fortsätter är det många som gör det på ett verkningslöst sätt, till exempel tillsammans med kalciumtablett.

Vid behandling med parenterala preparat som zoledronsyra och densumab är det ovanligt att patienten inte stiger i bentäthet. Ny bentäthetsmätning behöver bara göras i de fall när patienten har särskilda riskfaktorer för att inte svara på behandling. Bentäthetsmätningen ska göras på en och samma apparat och i svaret ska anges om bentätheten ändrat sig signifikant jämfört med föregående mätning.

Hans Lundin, specialist i allmänmedicin, med dr, distriktsläkare Akademiskt primärvårdscentrum, medlem i expertgrupp endokrina sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad