Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mjölk och ost receptet för färre brutna ben

Smörgås och mjölk

Publicerat 2021-11-29

Mer mejeriprodukter minskade äldres risk att drabbas av fraktur vid fall, visar studie ifrån Australien.

Över 7 000 personer på totalt 60 äldreboenden i Australien deltog i studien, publicerad i BMJ. Äldreboendena lottades till att antingen erbjuda en normal kost, innehållande 700 milligram kalcium per dag eller en kost med extra mjölk, yoghurt och ost innehållande 1 100 milligram kalcium under två års tid.

Studien visar att den relativa risken för alla slags frakturer var 33 procent lägre i gruppen som fick extra mejeriprodukter. Risken för dödsfall oavsett orsak påverkades dock inte.

I Sverige rekommenderas äldre ett intag motsvarande 800 milligram kalcium per dag, enligt Livsmedelsverket.

Fredrik Hedlund

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad