Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Step-up erbjuder kurser om psykisk ohälsa

Publicerat 2021-11-29

Till stöd för husläkarmottagningarnas utökade uppdrag att ta emot patienter i alla åldrar med mild till måttlig psykisk ohälsa finns nu ett digitalt utbildningsstöd, Step-up.

Husläkarmottagningarna har under 2021 fått ett utvidgat uppdrag när det gäller mild till måttlig psykisk ohälsa för patienter i alla åldrar. Från och med den 1 december har de även ansvar för barns och ungas lätta till måttliga psykiska ohälsa. Det utvidgade uppdraget innebär att varje vårdcentral ska ha tillgång till ett team av läkare, sjuksköterska och legitimerad psykolog. I samband med det utvidgade uppdraget genomförs ett kompetenslyft för all vårdpersonal. Den digitala utbildningsplattformen Step-up ska ge ökad kompetens i hur man upptäcker och behandlar vanliga psykiska diagnoser som till exempel ångest, depression, beroende och ätstörningar.

Fredrik Hedlund

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad