Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökad satsning på primärvården

Primärvårdens andel av sjukvårds­budgeten ska öka med sikte på att utgöra en fjärdedel år 2030 enligt den nya majoritetskoalitionen i Region Stockholm.

Publicerat 2022-12-01

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lagt fram en ny budget med mål, uppdrag och prioriteringar för Region Stockholm 2023, ”En ny riktning för Region Stockholm”. Enligt denna inriktning ska hälso- och sjukvården ges i tid och tydligare utgå från invånarnas vårdbehov. Ambitionen är att bygga ut den nära vården med vårdcentralerna som nav och att stärka akutsjukhusen. Tillgängligheten till vården för psykisk hälsa ska förbättras genom stärkt vård i första linjen och kortare köer till barn- och ungdoms­psykiatrin.

En primärvårdsnämnd kommer att inrättas för att stärka den nära vården och säkerställa vårdcentralernas roll som nav för invånarnas hälso- och sjukvård. I den nya nämndens uppdrag ingår bland annat att ta fram en handlingsplan för hur en fast läkarkontakt på ­husläkarmottagningarna kan uppnås, där den enskilde läkaren enligt ­Socialstyrelsens riktvärde som mest ansvarar för 1 100 patienter.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad