Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendera gravida kvinnor vaccination mot kikhosta!

Händer på gravidmage. Foto: Johnér Bildbyrå

Sedan augusti finns nationella rekommendationer om vaccination mot kikhosta till gravida efter graviditetsvecka 16 för att skydda det ofödda barnet dess första månader i livet. I dagsläget ges vaccinationen på vårdcentral eller vaccinationsmottagning, där vana att vaccinera finns.

Publicerat 2022-12-01

Under pandemiåren har bara enstaka fall av kikhosta diagnosticerats i Stockholm. Det kan inne­-bära att det för närvarande är en lägre immunitets­nivå i befolkningen än tidigare med utrymme för spridning av smitta. Det är därför viktigt att ­gravida görs uppmärksamma på rekommendationen om vaccination. Två av de tre godkända kombinationsvaccinerna mot kikhosta (Boostrix och Triaxis) kan ges under graviditet.

Kikhosta är en bakteriell luftvägsinfektion som kan orsaka svår sjukdom med hosta och andnings­påverkan hos de yngsta barnen, men kan även ge långdragen hosta hos vuxna. Vaccination mot sjukdomen ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige, med vaccination vid 3, 5 och 12 månaders ålder samt påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8–9. Immunitet efter vaccination varar några år och man kan alltså få kikhosta även som vaccinerad.

Under 2014 sågs en större smittspridning och två spädbarn avled i sjukdomen i Sverige. För att skydda det lilla barnet mot sjukdom innan det fått sitt vaccinationsskydd införde Folkhälsomyndigheten 2016 rekommendationer om att säkerställa att den första dosen vaccination erbjuds i tid, att diagnosticera och behandla kikhosta tidigt och att uppmärksamma att kikhosta kan orsaka allvarlig sjukdom hos spädbarn.

Skyddar barnet

En påfyllnadsdos av vaccin under graviditet ger höga nivåer av antikroppar. Antikropparna passerar placenta och ger höga cirkulerande nivåer även hos fostret. Detta leder till en hög skyddseffekt hos barnet efter födelsen och de första månaderna i livet, den period då kikhosta kan leda till mest allvarlig sjukdom hos barnet.

Antikroppsnivåerna hos de nyfödda barnen är högst om den gravida vaccineras under andra trimestern (gestationsvecka 16–25). Tidig vaccination ökar också chansen att ett för tidigt fött barn hinner erhålla skyddande nivåer av antikroppar, men även om vaccination inte hunnit ges före gestationsvecka 32 har den möjlighet att förhindra att mamman insjuknar i kikhosta när barnet är som allra minst. Vaccination rekommenderas vid varje graviditet, även om de sker tätt, då det är antikroppsstegringen i samband med vaccinationen som leder till skyddande nivåer av antikroppar hos det nyfödda barnet.

För närvarande informerar barnmorskan om vilka vaccinationer som rekommenderas under graviditet och hänvisar därefter till vårdcentral eller vaccinationscentral. Möjligheterna att erbjuda vaccinationen på barnmorskemottagning ses för närvarande över i Region Stockholm. Vaccinet är inte kostnadsfritt i Region Stockholm.

Katarina Widgren, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm
Malin Vikström, samordningsbarnmorska, vårdutvecklare, vårdsakkunnig gynekologi, Region Stockholm
Ledamöter i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad