Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ju mindre alkohol desto bättre för hälsan

Publicerat 2018-12-04

All konsumtion av alkohol kan innebära risker för hälsan enligt ett nytt kunskapsdokument från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, SLL. Peter Allebeck, professor i socialmedicin, överläkare vid CES, vad är den viktigaste nyheten i kunskapsunderlaget?

Peter Allebeck.

Peter Allebeck.

– Vi tydliggör att det inte finns någon säker gräns under vilken alkohol är riskfritt. Tidigare ­rekommendationer antyder att gränsen för skadlig konsumtion börjar just vid 14 drinkar för män och 9 drinkar för kvinnor i veckan. Men nu måste vi se på rekommendationer på ett annat sätt. Det är alltid ju mindre alkohol desto bättre som gäller.

Men ni ger ju ändå en nivå för medel­konsumtion i veckan i det nya underlaget?

– Vi behöver rekommendationer som går att ­använda i praktiken och friska personer har generellt sett låg risk för skador vid en konsumtion under tio standardglas alkohol i veckan. Nu blir det också samma nivåer för män och kvinnor. Men ­risken för skador ökar gradvis med ökande alkohol­konsumtion och var gränsen går är individuellt och beror på situation och ålder. Vi i vården bör bli mer försiktiga med att ge råd om hur ­mycket alkohol en individ kan dricka med låg risk.

Hur ser ni på konsumtion vid ett tillfälle?

– Berusningsdrickande innebär alltid en risk för skador och olycksfall. Men den risken är låg om man dricker under fyra standardglas vid ett och samma tillfälle.

Har standardglaset krympt?

– Ett standardglas innehåller tolv gram ren alkohol och problemet med måttet standardglas är att man tror att det är glas. Men ett ganska vanligt glas vin rymmer två standardglas. En flaska vin innehåller då sex eller sju standardglas, vilket nog är mer än de flesta tänker sig. Det har också blivit vanligare med starkare sorter av öl och då kan man inte räkna med att en burk öl motsvarar ett standardglas längre. Det är bra att visa bilder på det här när man pratar med patienter.

Hur har ni tagit hänsyn till de goda effekterna av alkohol på hälsan?

– Det som är nytt i kunskapsläget är att riskerna för bland annat cancer, stroke och förmaks­flimmer har visats öka vid ganska låga nivåer av alkoholkonsumtion. Så även om det finns positiva effekter av alkohol på till exempel hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom så överskuggas de av de negativa effekterna på många andra tillstånd. Den skyddande effekten är svag, gäller framförallt kvinnor, och upphör vid en nivå på mellan fem och tio gram alkohol per dag. Alkohol kan därför inte rekommenderas av hälsoskäl.

Karin Nordin

Standardglas är ett mått som ofta används för att mäta alkoholkonsumtion.Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad