Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om krisen kommer till Stockholm: Hur rustar sig primärvårdsläkaren för katastrof?

Publicerat 2018-11-20

Sommaren 2018 var extremt varm, med bränder och vattenbrist som följd. Stockholm har upplevt sin första terrorattack och hotet om pandemier finns konstant. Vi har alla i år tagit emot broschyren Om krisen eller kriget kommer, med uppmaningar till svenska folket om att rusta sitt hem för kris.

Johan von Schreeb. Foto: Niklas Palmklint

Johan von Schreeb. Foto Niklas Palmklint

Kirurgen Johan von Schreeb leder kunskapscentrum för katastrofmedicin, Karolinska Institutet, och har arbetat för Läkare utan gränser i många katastrofhärdar världen över. Nu gästföreläser han på Kloka Listan Forum den 22 januari 2019.

Vad kommer du att tala om?

– Jag vill ge perspektiv på vad katastrof kan handla om. Jag tror att vi ofta tänker på en plötsligt insättande katastrof med många skadade, men det kan förstås också röra sig om helt andra hot, som en långvarig värmebölja eller ett kraschande IT-system. Jag vill också torpedera myter som florerar i katastrofsituationer och berätta om hur man kan göra för att tänka och arbeta systematiskt i en kris. Vi doktorer har ett extra ansvar att tänka kallt i svåra situationer.

Kloka Listan handlar om att göra kloka val. Hur gör man det i en krissituation?

– Då är det viktigare än någonsin. Det handlar om att se hela folkhälsoperspektivet, att ibland värdera gruppen före individen, att optimera resurser och inte slösa bort dem på oväsentligheter. Triage är viktigt. Det här är frågor som givetvis finns till vardags på vårdcentralen men som ställs på sin spets i katastrofer.

Läkemedlen i Kloka Listan är de bästa för de flesta. Kan man använda den i en kris?

– Den är ett viktigt instrument om det bara går att få tag på läkemedlen. Men många protokoll och rutiner som vi har i vården idag är baserade på att det finns obegränsat med resurser. Tänk dig att vi bara har en procent av nuvarande budget och det står hundratals personer i kö i väntrummet. Vilka rutiner gäller då? Vad är kostnadseffektivt i en brutal situation och vilka är de etiska konsekvenserna?

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad