Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

”Fördel att alla har hört och sett samma sak”

Publicerat 2020-12-09

På Ektorps vårdcentral i Nacka får alla i personalen anmäla sig till Kloka listan forums webbinarium den 20 januari. Fördelarna med det digitala formatet är många, menar verksamhetschefen Lena Bäckström.

Lena Bäckström

Lena Bäckström

Varför låter du all personal delta?

– Tidigare har det bara funnits möjlighet att skicka två tre läkare av sammanlagt 35 anställda till Kloka listan forum. Nu kan alla som vill delta, kanske inte hela dagen men de kommer att kunna lyssna på några seminarier. Så fort vi får programmet sätter vi upp en lista där alla får anmäla sitt intresse för olika föreläsningar. Vi väljer kanske ut ett seminarium som alla lyssnar på, till exempel inom riskbruk. Vi driver ett förbättringsarbete inom riskbruk, så det vore intressant om just det tas upp under dagen.

Hur löser ni det praktiskt?

– Vi får ju inte stänga vårdcentralen helt den 20 januari, det måste till exempel vara möjligt att ringa hit. Vi spärrar tidböckerna för den dagen tills vi vet hur många som vill delta och gör en anpassad tidbok därefter. Under själva webbinariet kopplar vi upp oss med projektor i vårt konferensrum så att de som vill kan lyssna tillsammans.

Vilka fördelar ser du med webbinariet?

– Att medarbetare från alla professioner kan delta, det är den största fördelen. Fysiska möten tar längre tid, man ska ta sig dit och tillbaka, det blir enklare att delta digitalt. Det är svårt att få till tio utbildningsdagar varje år för varje anställd, digitala föreläsningar underlättar. Förhoppningsvis kan vi fördjupa oss i något område efteråt, kanske titta på hur förskrivningen ser ut hos oss. Det är en fördel att alla har hört och sett samma sak.

Ser du några nackdelar?

– Det skulle väl vara att man missar möjligheten att träffa kolleger från andra vårdcentraler. Men å andra sidan kan en sådan här lösning ytterligare öka känslan av samhörighet här på vår vårdcentral.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad