Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Här hittar du information om läkemedel

Publicerat 2020-12-09

När tiden är knapp kan det vara svårt att veta var man ska börja leta efter det man söker. Informationsflödet som omger oss är dessutom enormt. Var kan man vända sig när man letar efter information om läkemedel?

Eva Wikström Jonsson tipsar om läkemedelsinformation. Foto: Kari Kohvakka

Eva Wikström Jonsson tipsar om läkemedelsinformation. Foto: Kari Kohvakka

Du som läser det här har säkert redan hittat till janusinfo.se där du exempelvis kan finna den digitala utgåvan av Evidens, information från Region Stockholms läkemedelskommitté, behandlingsriktlinjer och mycket annat. Via Janusinfo kan du också nå olika kunskapsstöd, där ditt sökresultat beror på aktiv substans och beredningsform.

I Janusmed interaktioner hittar du främst information om farmakokinetiska interaktioner, medan Janusmed riskprofil kan ge information om farmakodynamiska interaktioner som innebär ökad risk för några utvalda typer av ­biverkningar. Janusmed njurfunktion ger stöd när du ska ordinera läkemedel till patienter med nedsatt njurfunktion. I Janusmed fosterpåverkan finns underlag för riskbedömning avseende fosterpåverkan vid läkemedelsanvändning i tidig graviditet och Janusmed amning ger rekommendationer avseende amning av friska fullgångna spädbarn vars mödrar behandlas med läkemedel. Janusmed kön och genus innehåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

Kanske har du någon gång letat efter en ”Fass-text”, men gått bet? Fass (farmacevtiska specialiteter i Sverige) produceras av Läkemedelsindustriföreningens Service AB. De drygt 200 företag som deltar i det frivilliga Fass-samarbetet ansvarar själva för att uppdatera texterna. I Fass finns därför ingen information om produkter som tillverkas eller marknadsförs av de företag som inte deltar i samarbetet.

Produktresumén (SmPC) är den produktspecifika text som godkänts av läkemedelsmyndighet. Den har en egen flik i Fass på nätet. Via Läkemedelsverkets hemsida (lake­medelsverket.se, ”sök läkemedelsfakta”) eller som en del av EPAR (European Public Assessment Report) hos EMA (www.ema.europa.eu) kan du dock hitta den även för produkter som inte är med i Fass.

Biblioteken i Region Stockholm (biblioteken.regionstockholm.se) ger oss tillgång till många användbara databaser. I databaserna Drugline (www.drugline.se) respektive SVELIC (svelic.se) återfinns ett urval av utredningar från olika läkemedelsinformationscentraler.

I Sil Online (silonline.silinfo.se) kan du hitta kvalitetssäkrad information från olika källor. Där kan du exempelvis söka fram vilka beredningar av en viss substans som inte innehåller laktos, eller få information om licensläkemedel.

Som förskrivare i Region Stockholm och Gotland kan du ställa läkemedelsfrågor till jourhavande läkare och farmaceuter vid klinisk farmakologi. Konsultationsremiss Farmakologisk konsultation, vårdenhet H Läkemedelsinformation, eller telefon: 08-123 810 60 vardagar 09.00–16.00, alternativt karolic.karolinska@regionstockholm.se.

Eva Wikström Jonsson

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad