Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pascal/Dosförpackade läkemedel

Nyhet 2023-03-01: Från och med den 1 mars 2023 finns nya digitala utbildningar i TakeCare Läkemedelsjournalen och Pascal.

Pascal – utbildning via Lärtorget

TakeCare Läkemedelsjournalen – utbildning via Lärtorget

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Detta lämpar sig främst för patienter som inte kan eller bör hantera sina läkemedel eller sina läkemedelsförpackningar själv exempelvis vid kognitiva, fysiska och/eller psykiska hinder. Alla förskrivningar görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Byte av dosleverantör för öppenvårdsdos i Region Stockholm januari 2023. Ändra förvalt dosapotek i Pascal.

Information om Pascal finns på Lärtorget
Korta avsnitt om olika funktioner i Pascal.

Lärtorgets Pascalutbildning »
Gå till öppna kurser och sök upp kursen.

Kontaktuppgifter Apoteket AB

Apoteket AB 010-447 76 60

Apodos – Apotekets webbplats
apodos@apoteket.se

Kontaktuppgifter Apotekstjänst Sverige AB

Apotekstjänst Sverige AB 010-221 69 70

Dosdispenserade läkemedel – Apotekstjänst:s webbplats
kundtjanst@apotekstjanst.se