Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pascal/Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Detta lämpar sig främst för patienter som inte kan eller bör hantera sina läkemedel eller sina läkemedelsförpackningar själv exempelvis vid kognitiva, fysiska och/eller psykiska hinder. Alla förskrivningar görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Information om Pascal finns på Lärtorget
Korta avsnitt om olika funktioner i Pascal.

Lärtorgets Pascalutbildning »
Gå till öppna kurser och sök upp kursen.

Riktlinjer för dosförpackade läkemedel inom Stockholms län
är framtagna av representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholms läkemedelskommitté samt Stockholms läns sjukvårdsområde. Broschyren är under omarbetning. För information maila: fortb-janusinfo.hsf@regionstockholm.se

Kontaktuppgifter Dosapoteket

Svensk Dos kundtjänst för Region Stockholm 018-413 74 20

Mailadress: för förskrivare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller sjuksköterska sjukvard@svenskdos.se

Mailadress för privatpersoner info@svenskdos.se

Öppettider måndag till fredag klockan 8–17