Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rutin för infusion av zoledronsyra 5 mg

Ordination och administrering av zoledronsyra vid benskörhet kan med fördel ske på vårdcentralen. Avtalsvara från den 1 juni 2023 är Zoledronic acid Oresund Pharma 5 mg/100 ml, varunummer 054631, pris 195 kr.

Enligt nya rutiner i primärvården ska upphandlat zoledronsyrapreparat rekvireras till den vårdcentral/mottagning där läkemedlet ska ges till patienten. Läkaren ordinerar läkemedlet i journalsystemet, och är då ansvarig.

Infusion av zoledronsyra ska inte ges vid njursvikt med GFR <35 ml/min, vid hypokalcemi eller om patienten är intorkad. För att försäkra sig om detta rekommendras nedanstående rutiner:

Några akuta överkänslighetsreaktioner har aldrig rapporterats med zoledronsyra. Patienten ska dock informeras om att cirka en tredjedel av alla som får sin infusion första gången, får feber, muskelvärk och sjukdomskänsla 2–3 dagar efter infusionen. Dessa symtom kan kvarstå under några dagar men lindras i de flesta fall av paracetamol. Rekommendera gärna patienterna att ha paracetamoltabletter hemma att ta om de skulle få dessa besvär. Till mycket sköra patienter är det olämpligt med zoledronsyra och annat skelettspecifikt preparat bör väljas istället.

 1. Ordinerande läkare ansvarar för att dosering och indikation är korrekt, att inte hypokalcemi föreligger och att e-GFR är minst 35 ml/min.
 2. Ordinationen ska vid administreringstillfället vara max en månad gammal.
 3. Fråga om patienten under den senaste veckan har haft:
  • Kräkningar?
  • Diarré?
  • Feber?

   Om patienten svara ja på någon av frågorna ovan, ska infusionen skjutas upp minst en vecka.
 4. Ge patienten ett glas vatten att dricka före infusionen och ytterligare ett glas att dricka under infusionen.
 5. Sätt PVK och koppla infusionen.
 6. Infusionen får inte ges snabbare än 15 minuter (20–30 minuter rekommenderas).
 7. Efter infusionen, låt patienten vila i väntrummet i 10 minuter.
 8. Avlägsna PVK.
 9. Påminn patienten angående möjligheten att ta paracetamoltabletter enligt ovan.
 10. Patienten kan gå hem.

Läs utredningen om biverkningar och biotillgänglighet av zoledronsyra som oavsiktligt getts subkutant från läkemedelsinformationscentralen Karolic.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Senast ändrad