Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Bakgrund
Efter splenektomi ökar risken för invasiv infektion (meningit och sepsis) orsakad av kapslade bakterier, för vuxna i första hand pneumokocker där risken kvarstår livet ut och vaccination rekommenderas alltid. Risken för meningokockinfektion avtar med tiden efter ingreppet och vaccinering behövs inte alltid. En influensainfektion kan öka risken för sekundära bakteriella infektioner och därför rekommenderas influensavaccination särskilt i denna riskgrupp.

 

När ska vaccinerna ges?
Vaccinationerna ska helst vara avslutade två veckor före splenektomin. Alternativt påbörjas vaccineringen tidigast två veckor efter ingreppet.

 

Vem ansvarar för att vaccinering utförs och bör stå för kostnaden?
Expertgruppens rekommendation är att kliniken som beslutar om ingreppet ansvarar för att den profylaktiska vaccinationen utförs före och/eller till och med cirka sex månader efter splenektomin, för att inbegripa samtliga grundvaccinationsdoser.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad