Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt minskning av uthämtade antibiotika­recept i länet

Publicerat 2018-07-13

nedåtpil

Under första halvåret 2018 minskade uthämtade antibiotikarecept till invånare i Stockholms län med hela 5,6 % jämfört med samma halvår 2017. Framförallt minskar luftvägsantibiotika till yngre personer. Andelen kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor minskar också glädjande och inom slutenvården ses ökad användning av PcG (bensylpenicillin) med smalt spektrum och minskad användning av kinoloner och karbapenemer med bredare spektrum.

Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

Strama Stockholm

Senast ändrad