Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikastatistik och resistensdata

Data över antibiotikaförbrukning kommer huvudsakligen från apoteksstatistik över uthämtade recept. I dessa data framgår inte patientens diagnos, dosering eller behandlingstid och alltför långtgående tolkningar av data bör därför inte göras.

Antibiotikaförbrukning region Stockholm

Kvartal 1 2024 Pdf, 1.4 MB.

Årsrapport 2023 Pdf, 2.8 MB.

Årsrapport 2022 Pdf, 2.9 MB.

Årsrapport 2021 Pdf, 2.8 MB.

Årsrapport 2020 Pdf, 2.2 MB.

Årsrapport 2019 Pdf, 2.1 MB.

Årsrapport 2018 Pdf, 1.6 MB.

Årsrapport 2017 Pdf, 1.8 MB.

Årsrapport 2016 Pdf, 1.5 MB.

Årsrapport 2015 Pdf, 1.1 MB.

Antibiotikaförsäljning i Sverige

2022

Nationella data
SWEDRES