Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikastatistik och resistensdata

Data över antibiotikaförbrukning kommer huvudsakligen från apoteksstatistik över uthämtade recept. I dessa data framgår inte patientens diagnos, dosering eller behandlingstid och alltför långtgående tolkningar av data bör därför inte göras.

Antibiotikaförbrukning SLL

Kvartalsrapport - kvartal 3 2018

Kvartalsrapport – kvartal 2 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Antibiotikaförsäljning i Sverige

2017

2016

Resistensdata

Lokala data Stockholms läns landsting
Resistensdata för Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Södersjukhuset samt Öppenvård

Lokal SLL-statistik för anmälningsspliktiga patogener

Nationella data
SWEDRES