Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppdaterad lathund för empirisk antibiotika­behandling på sjukhus

Publicerat 2019-01-28

Strama Stockholm har uppdaterat lathunden i fickformat för empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO för 2019/2020. Den nya lathunden distribueras i första hand genom sjukhusens lokala Stramagrupper och kontaktpersoner.

Lathund om antibiotikaanvändning på sjukhus.

Nyheter jämfört med föregående version:

Gynekologi: Generellt rekommenderad behandlingstid är tio dygn.

Hud/mjukdelar: Tillägg av rekommendation för behandling vid sårinfektion: flukloxacillin 1 g x 3 i sju dygn.

Kirurgisk buk: I de fall där amoxicillin-klavulansyra används som peroral uppföljning riktad mot gramnegativa infektioner bör den högre dosen, 875 mg x 3, användas

Samhällsförvärvad pneumoni: Dosen för bensylpenicillin har höjts till 3 g x 3 (tidigare 1–3 g x 3).

Sepsis: För rekommendationer kring empirisk behandling vid sepsis förutsätter nu begreppet sepsis att patienten har organpåverkan (det som tidigare benämndes svår sepsis). De höga doser som anges är tänkta som initial behandling när patienten har organdysfunktion till följd av allvarlig bakteriell infektion. Det innebär inte att alla patienter med infektioner av oklar genes ska behandlas med hög dos! Det betonas särskilt att man ska ha fortlöpande kontakt med infektionskonsult gällande dessa patienter.

Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion: Dosjustering av cefotaxim rekommenderas först för patienter som har GFR ≤20 ml/min.

Här hittar du lathunden »

Strama Stockholm

Senast ändrad