Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smittskydds- och Stramaansvarig

Alla vårdcentraler skall ha en lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig läkare. För de vårdcentraler som har fler än 5 000 listade patienter ska det också finnas en lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska. Vad som krävs av vårdgivaren och vilka kriterier som gäller för dessa personer framgår av uppdragsbeskrivningen. Blankett för anmälan till Smittskydd Stockholm vilka personer som är lokalt Smittskydd och Stramaansvariga.

Nedan finns material som du som Stramaansvarig kan använda när du vill driva arbetet mot antibiotikaresistens på din mottagning. Kontakta oss också gärna för ett besök på din enhet. Vi träffar då hela personalgruppen och går igenom er förskrivningsstatistik samt aktuella behandlingsrekommendationer. Vi nås på strama@regionstockholm.se.

Primärvårdskvalitet (PVQ) (även kallat PVK i vissa samanhang)

Här hittar du som smittskydd/strama ansvarig en lathund i hur du kan använda PVQ på din arbetsplats. Här finner du även en lathund i hur du kan plocka ut data ur PVQ.

Ladda ner lathunden här Pdf, 592.1 kB.

För läkare och sjuksköterskor

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. En broschyr med nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama. Beställ via oss, strama@regionstockholm.se.

Quiz för att diskutera handläggning och utveckla kunskaper i hela personalgruppen.

Antibiotikasmart

Antibiotikasmart är en webbutbildning för förskrivare och innehåller bakgrund, kortsvarsfrågor och patientfall. Man väljer inriktning mot öppenvård, slutenvård eller tandvård. Det går att skriva ut ett diplom när man klarat webbutbildningen. Se gärna till att alla nyanställda gör utbildningen.

Sårsmart

Denna webbutbildning har fokus på sårdiagnostik och innehåller de vanligaste sårtyperna med fallbeskrivning, bilder och förslag på handläggning.

VRI-smart

Denna webbutbildning har fokus på vårdrelaterade infektioner och innehåller ett antal fall som belyser vikten av motverka vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg. Det går att skriva ut ett diplom när man klarat webbutbildningen. Se gärna till att alla nyanställda gör utbildningen.

För patienter

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om de vanligaste infektionerna på flera språk. Skriv ut vid behov

Webbutbildning för patienter och allmänhet
Detta är en interaktiv webbutbildning med illustrativa grafer och kortfattad text om de vanligaste infektionerna med fokus på egenvårdsråd.

Detta är en evidensbaserad, illustrativ och övergripande webbplats som på ett roligt sätt guidar läsaren genom sin mikrobiota.

Under rubriken Informationsmaterial finns våra olika informationsbroschyrer och foldrar som går att beställa direkt från sidan till er mottagning. Vissa av dem kan ni själva skriva ut direkt.