Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smittskydds- och Stramaansvarig

Från den 1 maj 2015 utvecklades organisationen med lokalt Smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor till att bli lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga läkare och sjuksköterskor på varje husläkarmottagning.

Alla husläkarmottagningar skall ha en lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig läkare. För de vårdcentraler som har fler än 5 000 listade patienter ska det också finnas en lokalt Smittskydd och Stramaansvarig sjuksköterska. Vad som krävs av vårdgivaren och vilka kriterier som gäller för dessa personer framgår av uppdragsbeskrivningen. Blankett för anmälan till Smittskydd Stockholm vilka personer som är lokalt Smittskydd och Stramaansvariga finns här.

Under nedanstående rubriker har vi samlat olika material där du som stramaansvarig hittar ”verktyg” till läkare, sjuksköterskor och information till patienter, när du vill driva arbetet mot antibiotikaresistens på din mottagning!


För läkare och sjuksköterskor

”Regnbågsbroschyren”, nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. I varje förskrivares hand! Beställ via oss, strama.hsf@sll.se.

Fallbeskrivningar nedan, som man kan diskutera kollegialt. Nya fall kommer successivt.


Quizet
kan med fördela användas på en apt till exempel, för att diskutera handläggning och utveckla sina kunskaper i hela personalgruppen.


Antibiotikakörkortet!

Ta ett grepp på din mottagning och se till att alla läkare tar ”körkortet”. En bra och kvalitetssäkrad ”spelplan”, där man i lugn och ro kan träna sig utifrån fall, för att bli en klok förskrivare av antibiotika. Det går att skriva ut ett diplom när man klarat alla frågor! Introducera gärna detta till alla nyanställda läkare.


Lär känna vår e-learning om sårdiagnostik och sårbehandling!

Ta ett grepp- och bli bättre på sårdiagnostik och sårbehandling på enheten! Denna e-learning består av sju typer av sår, med fallbeskrivning, bilder och förslag på behandling. Man kan i lugn och ro träna sig utifrån fallen, för att sen göra ett test för att bli säkrare på att sätta rätt sårdiagnos och därefter välja rätt behandling.


För patienter

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om de vanligaste infektionerna, på flera språk. Skriv ut och ha på mottagningen som ett pedagogiskt informationsstöd till patienterna, eller skriv ut vid behov.


E-learning till allmänheten/patienter

Detta är en interaktiv e-learning med enkla och illustrativa grafer, och kortfattad text kring de vanligaste infektionerna och dess behandling med fokus på egenvårdsråd.

Det går att beställa ”visitkort” att dela ut till patienterna i samband med infektionsbesöket. Maila oss så skickar vi en låda om 100 st, strama.hsf@sll.se.

Det går också att ladda ner den och låta den snurra i väntrums-TV:n

Under rubriken Informationsmaterial finns våra olika informationsbroschyrer och foldrar som går att beställa direkt från sidan till er mottagning. Vissa av dem kan ni själva skriva ut direkt.