Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inhalera rätt

Film om astma och behovet av utbildning av inhalationshjälpmedel

Kunskapen om hur inhalatorer fungerar och ska användas är låg och läkemedelsanvändningen blir därför inte optimal. Men med utbildning går det att hjälpa patienten att göra rätt!

Ta hjälp av våra korta instruktionsfilmer här nedan om hur olika inhalatorer används på rätt sätt. Eller välj att navigera i menyn till höger.

Skillnaden mellan pulver och spray

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar förordar i första hand pulverinhalatorer på Kloka Listan. För de barn och vuxna som inte kan använda dessa finns sprayinhalatorer som ett alternativ.

Det finns några generella skillnader mellan pulver- och spray inhalatorer. I filmen nedan beskrivs dessa skillnader.

Pulverinhalator – instruktionsfilmer

Här är några bra tips för användning av pulverinhalatorer.

 • Andas ut helt före inhalation.
 • Andas in snabbt för att frigöra dosen.
 • Håll andas så länge du orkar efter inhalationen.
 • Om läkemedlet finns i kapsel så krävs två inhalationer för att få i sig dosen.
 • Förvara torrt och andas aldrig ut i inhalatorn.

Klicka på den inhalatorstyp du vill se en instruktionsfilm om!

Easyhaler

Turbuhaler

Diskus

Breezhaler

Handihaler

Breezhaler

Här är några bra tips för användning av Breezhaler.

 • Hantera kapseln med torra händer.
 • Kapslarna ska användas direkt efter uttag ur blisterförpackningen.
 • Perforera kapseln med munstycket pekandes uppåt.
 • Tänk på att inhalera två gånger när läkemedlet finns i en kapsel.
 • Lyssna efter ett susande ljud från inhalatorn vid inhalering.
 • Töm inhalatorn efter användning.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under
 • behandlingen.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen om Breezhaler!

Diskus

Här är några bra tips för användning av Diskus.

 • Lyssna efter klicket när du matar fram en dos.
 • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen om Diskus!

Easyhaler

Här är några bra tips för användning av Easyhaler.

 • Skaka inhalatorn kraftigt 3–5 ggr.
 • Håll inhalatorn upprätt när du matar fram en dos.
 • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen om Easyhaler!

Handihaler

Här är några bra tips för användning av Handihaler.

 • Inhalera två gånger för att få ut allt läkemedel ur kapseln.
 • Lyssna efter kapselns vibrationer vid inandning!
 • Andas inte ut i inhalatorn.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.


Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen om Handihaler!

Turbuhaler

Här är några bra tips för användning av Turbuhaler.

 • Håll upprätt vid frammatning av dos.
 • Lyssna efter klicket!
 • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.


Instruktionsfilm

Se instruktionsfilmen om Turbuhaler!

Sprayinhalator – instruktionsfilmer

Vi rekommenderar att man använder sin spray tillsammans med en spacer, eftersom läkemedlet då kommer dit det ska i luftvägarna på bara några få vanliga andetag. Läs mer om spacer här.

Här är några bra tips för användning av sprayinhalatorer.

 • Skaka innan användning.
 • Spraya en gång i luften om den inte använts på två veckor.
 • Andas ut helt före inhalation.
 • Börja andas in lugnt, tryck av en dos och fortsätt andas in.
 • Håll andas så länge du orkar efter inhalationen.

Klicka på den inhalatorstyp du vill se en instruktionsfilm om!

Flutiform

Evohaler

Respimat

Spray

Evohaler

Här är några bra tips för användning av Evohaler.

 • Andas in sakta under inhalationen.
 • Vänta en halv minut mellan doserna.
 • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Se instruktionsfilmen om Evohaler!

Flutiform

Här är några bra tips för användning av Flutiform.

 • Var noga med förberedelser av din inhalator, och att du ser en dimma vid test av sprayen.
 • Inhalatorn ska skakas precis innan du frigör varje dos.
 • Om inhalatorn innehåller kortison: skölj munnen efter inhalation och spotta ut vätskan efter munsköljning.
 • Räkneverket visar med rött när det endast är 30 doser kvar.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Se instruktionsfilmen om Flutiform!

Respimat

Här är några bra tips för användning av Respimat.

 • Säkerställ att läkemedelsbehållaren sitter på plats.
  Testspraya din inhalator innan användning.
  Var noga med att hålen för luftintag är fria vid inandning.

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Instruktionsfilm – Förbered för första gångens användning

Se instruktionsfilmen om hur du förbereder din Respimat för första gångens användning!

Instruktionsfilm – Daglig användning

Se instruktionsfilmen om hur du använder din Respimat för dina dagliga användning!

Spray

Tänk på att:

 • alltid följa läkarens ordination
 • läsa bipacksedeln
 • vända dig till sjukvårdspersonal om du har frågor eller problem under behandlingen.

Spacer

En spacer är en andningsbehållare som kan användas som hjälpmedel vid spraybehandling.

Läkemedlet sprayas in i behållaren och stannar där så att du kan andas in dosen i din egen takt, utan att behöva koordinera din andning med avtryckaren.
Barn under 4 år bör använda sin spacer med mask.

Vuxna kan också använda spacer till sin sprayinhalator. I enstaka fall kan även mask bli aktuellt till vuxna.

Instruktion för inhalation i spacer:

 • Vid användning skakas sprayen.
 • Sätt masken/munstycket till/i munnen.
 • Tryck en gång på dosaerosolen.
 • Andas sex andetag (åtta andetag för barn under 18 månader).
 • Spraya en puff i taget.
 • Proceduren upprepas om du fått ordination på mer än en puff.

Instruktionsfilm

Se hur spacer kan användas, samt hur mask används till barn!

Publicerat 2017-04-28