Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ana Recarey

Publicerat 2018-03-04

Kurskoordinator
ana.recarey-santamaria@sll.se
Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ana Recarey. Foto Anna Molander

Senast ändrad 2019-10-21