Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karl Högström

Söder
Informationsapotekare
karl.hogstrom@sll.se

Enheten Medicinsk fortbildning,
Avdelningen för Närsjukvård

Senast ändrad 2019-08-29