Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvinnosjukdomar och förlossning

Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Gynekologi och reproduktionsmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@sll.se

Mats Bergström, specialistläkare

Angelique Flöter Rådestad, docent, överläkare
Medicinsk enhet Bröst- endokrina tumörer och sarkom
Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Git Ljunggren, med dr, specialistläkare
BB Stockholm

Lena Marions, docent, överläkare
Kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Gunnar Möllerström, specialistläkare
Oxbackskliniken, Södertälje

Birgitta Norstedt Wikner, med dr, specialistläkare
Socialstyrelsen

Astrid Rakhorst Wennström, allmänläkare
Dalens vårdcentral

Anette Sjösten, med dr, specialistläkare
Läkargruppen Victoria, Stockholm

Tove Wallström, med dr, överläkare
Kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset