Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Njursjukdomar

Peter Bárány, docent, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@sll.se

Caroline Asplund, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Fredrik Dunér, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Carl-Gustaf Elinder, professor emeritus, överläkare
Medicinsk enhet Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Lysann Essinger, med dr, överläkare
Capio Sollentuna geriatrik

Marie Evans, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sara Lind af Hageby, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Staffan Rosenborg, med dr, överläkare
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Jessica Smolander, bitr överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Lars Wennberg, docent, överläkare
Medicinsk enhet Transplantation, Karolinska universitetssjukhuset

Julia Wijkström, med dr, specialistläkare
Medicinsk enhet Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Ulf Åman, överläkare
Handengeriatriken