Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Njursjukdomar

Peter Bárány, docent, överläkare, ordförande
PF Barnnjursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@sll.se

Tora Almquist, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Caroline Asplund, distriktsläkare
Gustavsbergs vårdcentral

Fredrik Dunér, med dr, överläkare
PF Dialyskrävande njursvikt, Karolinska universitetssjukhuset

Carl-Gustaf Elinder, adj professor, överläkare
PF Medicinsk njursjukdom, Karolinska universitetssjukhuset

Lysann Essinger, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Marie Evans, med dr, överläkare
PF Dialyskrävande njursvikt, Karolinska universitetssjukhuset

Maija Fredrikson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sara Lind af Hageby, med dr, bitr överläkare
PF Medicinsk njursjukdom, Karolinska universitetssjukhuset

Josefin Mörtberg, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Staffan Rosenborg, med dr, överläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Lars Wennberg, docent, överläkare
PF Njurtransplantation, Karolinska universitetssjukhuset

Ulf Åman, överläkare
Handengeriatriken