Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Låg risk för persistent pulmonell hypertension efter exponering för SSRI

Publicerat 2012-01-16

En stor skandinavisk studie bekräftar tidigare fynd att SSRI-preparat under sen graviditet ökar risken för persisterande pulmonell hypertension hos nyfödda [1]. Risken är dock fortfarande låg och det är inte heller helt klarlagt att riskökningen verkligen beror på SSRI-exponeringen. De nya resultaten är inte tillräckliga för att avstå från medicinering, om SSRI bedöms vara den bästa behandlingen av en depression.

Studien visar att risken att föda ett barn med persistent pulmonell hypertension (PPHN) är ungefär fördubblad när mamman använder SSRI-preparat i sen graviditet [1]. Den absoluta risken är dock låg, cirka 3 per 1 000 nyfödda efter exponering för SSRI jämfört med 1-2 per 1 000 barn som inte har behandlats med antidepressiva. En liknande ökning har visats även i tidigare studier [2-4].

En nackdel med den nya undersökningen är att diagnosens säkerhet och allvarlighetsgrad inte har studerats närmare, förutom att mortaliteten visas vara 9 procent. Om dödsfall och allvarliga fall av PPHN även var kombinerade med andra utlösande faktorer har inte heller undersökts, utöver mekoniumaspiration.

Ett viktigt fynd är annars att det inte verkar finnas någon skillnad mellan olika SSRI-preparat och den ökade risken.

Sammanfattningsvis ligger den nya studiens resultat i linje med tidigare fynd. Ett kausalt samband mellan SSRI-exponering under sen graviditet och persisterande pulmonell hypertension är dock ännu inte säkerställt.

Studien förändrar inte vår uppfattning att depression under graviditet kan behandlas med SSRI om det bedöms vara den bästa behandlingen.

Birger Winbladh och Karin Källén
Författare av tjänsten ”Läkemedel och fosterskador

Källa:
  1. Kieler H, Artama M, Engeland A, Ericsson Ö, Furu K, Gissler M, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in thenewborn: population based cohort study from five Nordic countries. BMJ 2012;344:d8012
  2. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. B.Psychol Med. 2010 Oct;40(10):1723-33

Senast ändrad