Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjälpämnen i läkemedel sökbara

Publicerat 2015-09-17

Nu finns drygt 100 hjälpämnen sökbara i Läkemedelsverkets Läkemedelsfakta.

Till exempel finns sojalecitin, jordnötolja och laktos med på listan över hjälpämnen.

Det går att söka på substanserna (hjälpämnena) i rutan ”Innehåller substans” i Läkemedelsverkets Läkemedelsfakta>>

Till listan över sökbara hjälpämnen>>

De hjälpämnen som ingår i listan är de som finns upptagna i Europeiska kommissionens förteckning över hjälpämnen som ska anges i märkning och bipacksedel.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel. Nyhet 2015-09-11

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad