Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkare träffar färre läkemedelskonsulenter

Publicerat 2016-09-22

Andelen amerikanska läkare som tar emot besök från läkemedelskonsulenter och andra företagsrepresentanter har minskat enligt en amerikansk undersökning.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med nästan 300 000 mottagningar med cirka 740 000 läkare där de tillfrågats om mottagningen tillåter besök från läkemedelsföretag. Andelen läkare som inte träffar representanter från olika läkemedelsföretag har enligt undersökningen ökat från 23 procent år 2010 till 37 procent vid den nu genomförda undersökningen.

Bland anställda på sjukhus var det 53 procent som inte träffar läkemedelsföretag.

Undersökningen utfördes av SK&A, ett amerikanskt företag som tillhandahåller databaser inom hälso- och sjukvård och utför marknadsundersökningar.

– Det finns alternativ till läkemedelsinformation från industrin. Stockholms läns läkemedelskommitté arbetar tillsammans med enheten för medicinsk fortbildning med att sprida kommersiellt obunden information om läkemedel och evidensbaserad medicin, säger Gerd Lärfars, docent, överläkare och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Studier har visat att läkemedelsprover, försäljarargument och gratis måltider kan påverka läkemedelsförskrivningen. I USA måste läkemedelsföretag rapportera varje värdeöverföring till läkare och undervisningssjukhus till ett värde av 10 dollar eller mer. Värdeöverföringarna redovisas sedan år 2014 på webbsidan för Centers for medicare & medicaid services.

I Sverige redovisas värdeöverföringar från och med i år på Läkemedelsindustriföreningens, LIF:s, hemsida. Förtäring, som lunch och middag, i samband med sammankomster behöver dock inte rapporteras. Svenska dagbladet har nyligen i en artikelserie belyst jävsproblematiken.

I LIF:s databas redovisas att totalt 800 miljoner kronor betalades under år 2015 från läkemedelsindustrin till svensk sjukvård. Av detta gick 625 miljoner till klinisk forskning och 175 miljoner kronor till donationer, sponsring och ersättningar till enskilda medarbetare eller till sjukvårdsenheter för konsultation, vilket innefattar till exempel föreläsningar, utbildningar eller andra expertuppdrag. Stöd från industrin till intresseorganisationer, till exempel patientföreningar, redovisas separat i en egen databas.

Enligt personuppgiftslagen måste enskilda medarbetare ge sitt samtycke till öppen rapportering i databasen. I de fall medarbetare inte gett samtycke till öppen rapportering redovisas värdeöverföringarna anonymiserat som antalet läkare och den sammanlagda ersättningen till dessa läkare.

– Läkemedelskommittén strävar efter öppenhet kring bindningar och eventuella jäv. Sakkunniga och andra medarbetare i läkemedelskommittéorganisationen ska varje år lämna offentliga jävsdeklarationer och jävsfrågor diskuteras och beaktas alltid i anslutning till läkemedelskommitténs arbete. Om en person har jäv i en fråga ska personen i fråga inte vara delaktig i eller kunna påverka beslutet i den frågan, säger Gerd Lärfars.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. SK&A. Access to physicians. Market insight report. Rapport juni 2016
  2. Svenska dagbladet. Artikelserie om läkarna och läkemedelsindustrin
  3. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad