Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nästa år kostar Stockholms läkemedel över tio miljarder

Publicerat 2018-11-12

Enligt prognosen över användning och kostnader för läkemedel i Stockholms läns landsting 2018–2020 sker de största ökningarna inom onkologi/hematologi, immunsystemet, mage-tarm/diabetes och gruppen blod.

Färgglada tabletter.

Läs prognosrapporten »

Biosimilarer till storsäljaren Humira (adalimumab) väntas på marknaden till årsskiftet 2018/19. Tidigare trender håller i sig och förstärks kommande år: fler särläkemedel, fler biologiska läkemedel även inom områden utanför inflammatoriska sjukdomar och onkologi/hematologi, riktad behandling inom onkologi och hematologi, genterapi och behandling med modifierade celler.

Totalkostnaden för läkemedel i Stockholms läns landsting antas öka från 8,9 miljarder kronor 2017 till 9,6 miljarder kronor 2018, 10,1 miljarder kronor 2019 och 10,7 miljarder kronor 2020 vilket innebär en ökning med +7,8 procent, +5,3 procent och +6,1 procent.

Största ökningarna finns inom:

  • monoklonala antikroppar inom onkologin
  • proteinkinashämmare
  • läkemedel vid hepatit
  • läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar exklusive TNF-hämmare, antikoagulantia och trombocythämmare.

Största minskningen av totalkostnad genereras av lipidsänkare på grund av patentutgång med följande generikaintroduktion.

Mest osäker är prognosen för nya dyra läkemedel med snabb introduktion eller läkemedel som får nya indikationer och snabbt börjar användas mer.

Prognosen är baserad på läkemedelsstatistik för recept och rekvisition i Stockholms läns landsting och är framtagen av medarbetare på Läkemedelsenheten, HSF, i samverkan med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Marie Persson, farm lic, leg apotekare
Läkemedelsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad