Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik höga doser ingefära under graviditeten

Publicerat 2019-04-17

Det danska livsmedelsverket varnar för användning av ingefära i höga doser, då detta i försök på råttor visats öka risken för missfall. Fyndens relevans för människa går dock inte att bedöma, då data saknas. De doser ingefära som rekommenderas vid graviditetsillamående hos friska kvinnor (torkad, max 1 g/dag) innebär sannolikt inga risker för fostret, men högre doser bör undvikas.

Den lägsta doseringen som använts i studierna på råttor uppges vara 1784 mg rot av ingefära/kg kroppsvikt, enligt utredningsmaterialet från det danska Livsmedelsverket [1]. Då innehållet i ingefäraprodukter varierar betydligt beroende på bland annat växtplats, säsong för skörd och utvinningsmetod, går det inte att säga vilka halter detta exakt motsvarar i de kosttillskott som brukar rekommenderas vid graviditetsillamående. Med all sannolikhet är dock den rekommenderade doseringen (upp till 1 g torkad ingefära) betydligt lägre än i nämnda djurförsök [2, 3]. Undersökningar på djur är dessutom överlag svåra att dra slutsatser från. Studier hos människa visar ingen ökning av risken för missfall efter intag av ingefära, men tillgängliga data är ytterst begränsade [2 4].

Generellt bör naturläkemedel och växtbaserade läkemedel undvikas under graviditeten, då de inte har genomgått samma studier av effekt och säkerhet som läkemedel. Ingefära har dock använts som medel mot illamående sedan lång tid tillbaka och tycks inte ha någon säkerställd negativ påverkan på fosterutvecklingen [2, 3]. Doser högre än 1 g torkad ingefära bör dock undvikas, då säkerheten inte är fastställd. Vid intag av ingefära som ”shots” och även i vissa egentillverkade teer, så blir mängden troligen ofta betydligt högre än så. Ingefära innehåller bland annat ämnen som kan påverka prostaglandinsyntesen och skulle kunna öka blödningsrisken [1].

Livsmedelsverket som är kontrollmyndighet för kosttillskott, avråder från intag av ingefära i doser som är betydligt högre än vid normal livsmedelsanvändning.

Artikeln är uppdaterad 2019-04-23.

Länken till Livsmedelsverket är uppdaterad 2024-05-14.

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Katarina Wide
Lisa Forsberg
Patrik Sköld
Birger Winbladh
Karin Källén

Källa

  1. Fødevarestyrelsen. Sikkerheden for gravide ved indtag af ingefærshots fremstillet af roden fra ægte ingefær (Zingiber officinale Roscoe). Mulig interaktion mellem ingefær og warfarin. DTU DOC nr.18/15564 2018-12-21 och Råd til gravide om at undgå ingefærshots.
  2. Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 2014;13(0):20
  3. Stanisiere J, Mousset PY, Lafay S. How Safe Is Ginger Rhizome for Decreasing Nausea and Vomiting in Women during Early Pregnancy? Foods.2018 Apr 1;7(4)
  4. Haaritha Boltman-Binkowski. A systematic review: Are herbal and homeopathic remedies used during pregnancy safe? Curationis. 2016; 39(1): 1514

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad