Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avancerade terapier och covid-19 påverkar läkemedelskostnaderna

Publicerat 2020-05-25

Läkemedelskostnaderna inom Region Stockholm beräknas öka med 9,3 procent 2020 och 7,8 procent 2021. Det beror främst på ökad användning av nya läkemedel vid relativt vanliga sjukdomar.

Läkemedel som bildar en dna-spiral.

Under framförallt 2021 kan cell- och genterapier vid vissa cancerformer och ovanliga ärftliga sjukdomar leda till stora kostnader för sjukhusen. Minskad användning av läkemedel vid hepatit C leder till lägre kostnader. Det visar Läkemedelsenhetens senaste prognos, som i år är ovanligt osäker på grund av covid-19.

Gå till prognosen »

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad