Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på diazepam för injektion

Publicerat 2022-01-28

Stesolid Novum injektionsvätska 5 mg/ml finns inte att tillgå. Det finns ett licensalternativ.

Just nu saknas information om när Stesolid Novum återkommer.

Licensalternativet är i form av emulsion precis som i Stesolid Novum injektion. Ny licensansökan krävs.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Diazepam-Lipuro
Läkemedelsform: injektionsvätska, emulsion
Läkemedelsstyrka: 5 mg/ml, 10x2 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): B. Braun Melsungen AG, Tyskland

Cirkapris: 370 kr (från 2022-10-01)

Varunummer: 843019

Ledtid: finns hos leverantören

Elin Jerremalm

Spruta som tagit slut.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »