Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prognos för regionens läkemedels­kostnader 2023

Publicerat 2022-12-19

Prognos över läkemedelskostnader.

Prognosen för 2023 är ökande kostnader för både förskrivnings- och rekvisitionsläkemedel i Region Stockholm. Särskilt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom förväntas en ökning för förskrivningsläkemedel, och liksom under 2022 kommer en tydlig del av ökningen för dessa läkemedelsgrupper att ske utanför sjukhusen. För rekvisitionsläkemedel sker kostnadsökningen liksom tidigare år framförallt inom området cancerläkemedel, medan kostnadsminskningar kan uppnås för ögonläkemedel.

Ett nyligen fattat subventionsbeslut för läkemedel vid cystisk fibros ökar kostnaderna för förskrivning från Karolinska universitetssjukhuset.

Region Stockholms läkemedelskommitté har fastställt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader.

Till prognosen »

Love Linnér
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad