Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens – tema antibiotika/infektion

Publicerat 2023-06-07

Antibiotikaresistens, vad som har kommit att kallas ”den tysta epidemin”, har lyfts fram som en prioriterad fråga under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Bland annat har det svenska arbetet inom Strama visats upp som exempel på hur man på nationell och regional nivå kan arbeta för klok antibiotikaanvändning.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande globalt hot mot modern sjukvård. Bara inom EU/EES dör 35 000 människor om året av antimikrobiellt resistenta bakterier enligt nya uppskattningar av EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Globalt räknar man med att dryg en miljon människor om året dör av infektioner som inte längre går att bota med antibiotika.

Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, har med framgång arbetat sedan i mitten av 1990-talet, men även i Sverige ökar antalet anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier oroväckande efter en tillfällig nedgång under pandemin.

Temat för Tidningen Evidens nr 2 2023 är antibiotika/infektion. Ur innehållet:

Äldre får mest antibiotika per capita i Stockholm

Infektionskänsliga äldre behöver antibiotika oftare än yngre personer, samtidigt som de i högre utsträckning riskerar att drabbas av biverkningar. Strama Stockholm arbetar för att stödja vårdpersonal i balansgången mellan att under- och överbehandla vanliga infektionssjukdomar.

Skriv inte ut antibiotika “för säkerhets skull”

Medicinering som är skräddarsydd just mot de bakterier som orsakar aktuell sjukdom håller nere riskerna för antibiotikaresistensutveckling. Det minskar även risken för biverkningar och en i onödan störd bakterieflora i tarmen.

Målet är samsyn mellan läkare och patient

Helene Bodegård, allmänläkare vid Gustavsbergs Vårdcentral och forskare vid Karolinska institutet arbetar med patientcentrerade samtal, en samtalsmetod som ökar chanserna för läkare och patient att nå samsyn kring vård och behandling.

Lyckat svenskt arbete mot antibiotikaresistens på export

I samband med det svenska ordförandeskapet för EU lanserar Strama, Folkhälsomyndigheten, Antibiotikasmart Sverige och React på uppdrag av regeringen en webbutbildning på engelska om hur det svenska arbetet mot antibiotikaresistens har utvecklats och blivit framgångsrikt.

Fler luftvägsinfektioner efter pandemin

Luftvägsinfektioner som minskade i antal när covid-19 dominerade ökar nu kraftigt i antal, i vissa fall med allvarligare sjukdomsbild än vi sett på flera år. Läkare bör hålla sig uppdaterade om det epidemiologiska läget för att lättare kunna fatta beslut om korrekt behandling.

Detta och mycket mer hittar du i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar artiklarna här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad