Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 2 2023 tema Antibiotika/Infektioner

Tidningen Evidens
Tidningen Evidens

Genomtänkt antibiotikaanvändning nödvändigt för framtida sjukvård

Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande globalt hot mot modern sjukvård. Bara inom EU/EES dör 35 000 människor om året av antimikrobiellt resistenta bakterier enligt nya uppskattningar av EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. I Sverige har STRAMA länge och med framgång arbetat för klok antibiotikaanvändning. Men även här ökar antalet anmälningspliktiga antibiotika­resistenta bakterier oroväckande efter en tillfällig nedgång under pandemin.

Innehåll i detta nummer:

Övriga artiklar