Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fråga experten: Hur ska jag tänka vid insättning av allopurinol?

Marika Kvarnström

Marika Kvarnström

Flera av mina patienter med gikt är samtidigt multisjuka och har nedsatt njurfunktion. Hur ska jag tänka vid insättning av allopurinol och när ska jag sätta ut det? Eller ska jag avstå och välja ett annat preparat? Hur ska jag följa upp behandlingen?

Publicerat 2023-06-01

Det går inte att vara exakt när det gäller multisjuka, ofta äldre, med nedsatt njurfunktion. Här kommer läkekonsten in tillsammans med din kunskap om just den här individen.

Allopurinol till multisjuka äldre med njurproblem ska användas med försiktighet. När eGFR ligger under 20 ml/min rekommenderar jag endast 100 mg per dag. I FASS står det 100 mg till 200 mg men använd 100 mg till denna känsliga patientgrupp. Jag tror att i de svåra fallen måste man konsultera reumatologen eller njurmedicin för att diskutera det enskilda fallet.

Hur jag tänker om profylaxbehandling mot giktattack vid insättande av uratsänkande behandling beror på samsjukligheten:

– Ej NSAID för patient med sänkt njurfunktion.

– Om diabetes, ej prednisolon. Annars går det bra.

– Om demens, ej kolkicin. Annars långtidsbehandling med kolkicin 0,5 mg dagligen.

Uppföljningen då? Det beror på hur sjuk patienten är men som riktmärke månadsvis tills inställningen fungerar. Kanske går det inte att uppnå anfallsfrihet på grund av att dosen allopurinol ej kan höjas till önskad nivå för att sänka uratvärdet.

Vad kan då mer göras?

– Välj vid hypertoni losartan till maxdos eftersom det sänker urat.

– Undvik tiaziddiuretika.

– Remiss till dietist.

Marika Kvarnström, Med dr, överläkare, Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, SLSO.
Ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad