Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trestegsmodell för det patientcentrerade samtalet

Publicerat 2023-06-01

Konsultationen delas kronologiskt upp i tre delar – patientens del, läkarens del och gemensam del. Läkaren gör klart en del innan hen går vidare till nästa.

I patientens del guidar läkaren utan att avbryta patienten att berätta om sin besöksorsak och ge sin spontana beskrivning av sina problem, samt underlättar genom att bekräfta patientens känslor och upplevelser. Särskilt uppmärksammas patientens frågor och funderingar samt de önskemål patienten uttrycker. Slutligen summerar läkaren patientens berättelse.

I läkarens del gör läkaren en fokuserad medicinsk intervju, fysisk undersökning och involverar patienten i vad frågorna och undersökningarna syftar till om det inte är uppenbart.

Den gemensamma delen, som också kallas ”paketet”, utgår ifrån vad patienten tar med sig från besöket. Här är minnesregeln DU – JAG – VI – VAD.

DU (Patienten): Läkaren bemöter de frågor och funderingar som framkom i patientens del – tanke, oro, önskan och andra initiala frågor.

JAG (Läkaren): Läkaren informerar om sin bedömning och förklarar vad den är baserad på.

VI (Patienten och läkaren): Läkaren besvarar i dialog med patienten nytillkomna frågor för att klargöra och nå samsyn om vad som är orsak till patientens besvär. Läkaren berättar om möjliga åtgärder, utredningar och behandlingar och tar hänsyn till patientens önskemål och värderingar. Läkaren och patienten är båda involverade i planering för fortsatt vård och uppföljning.

VAD: Patienten får summera vad den tar med sig från besöket.

Exempel på återkoppling enligt DU – JAG – VI – VAD

”Du har ju funderat över om det kan vara lunginflammation som du har eller om det annars är en ovanligt jobbig förkylning. Du undrar också om det inte vore hjälpsamt med en antibiotikakur i det här läget. Nu har jag undersökt dig och ser att du har en lugn andningsfrekvens, det låter helt rent på lungorna när du andas, du syresätter dig fint på 98 procent, du har inte längre någon feber och har inte haft någon smärta i bröstkorgen. Så jag känner mig helt trygg med att det inte är någon lunginflammation du har. Det är det positiva beskedet. Jag tänker som du att det istället är en förkylning – och precis som du har nu så är det vanligt att man då har snuva, halsont och hosta. Det negativa beskedet är att det inte finns någon behandling som botar, skulle vi sätta in antibiotika till exempel, så är det större risk att du får biverkningar än att du har nytta av behandlingen. Däremot kan du lindra besvären genom att…”.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad