Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fråga experten: Gå över på NOAK i stället för LMH?

Eli Westerlund

Eli Westerlund

Jag satte in en patient med tromboflebit nära i ljumsken, nära djupa vensystemet, på LMH. Efter cirka två veckor och nytt ultraljud var trombosen fortfarande kvar. Jag ordinerade fortsatt behandling med LMH.

Efter tre veckor besökte patienten mig och ville absolut inte fortsätta med injektioner, tänkte sluta. Jag undrar om det är okej att gå över på NOAK i stället för LMH?

Publicerat 2023-06-01

Vid tromboflebiter som sträcker sig <5 cm från inmynning i djupa vensystemet rekommenderas fulldos lågmolekylärt heparin i 1–2 veckor. Sedan ges antingen lågmolekylärt heparin eller perorala antikoagulantia i halverad dos i ytterligare 4–6 veckor.

Jag vill här understryka att av de direktverkande orala antikoagulantia är det endast rivaroxaban 10 mg x1 som har utvärderats i en klinisk randomiserad studie.

Tromboflebit är en klinisk diagnos och vid den kliniska kontrollen efter 1–2 veckor är det endast kvarvarande rodnad, värmeökning och palpationsömhet över kärlsträngen som innebär att patienten inte har svarat på antikoagulantia­behandlingen. Vad gäller ultraljudsfyndet med kvarvarande trombrester efter två veckor, så är detta ett förväntat fynd och inte ett tecken på behandlingssvikt. Ny ultraljudsundersökning under behandlingstiden med antikoagulantia rekommenderas endast om patienten får tilltagande symtom och statusfynd i benet. Då måste även blödning uteslutas.

Rent generellt gäller att om man fortfarande kan palpera en hård sträng över kärlet är det snarare ett resttillstånd som inte behöver vidare antikoagulantiabehandling.

Eli Westerlund, med dr, överläkare, VO internmedicin & Infektion/Hemostascentrum, Danderyds sjukhus.
Ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad