Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökade läkemedelskostnader i prognos

Publicerat 2023-12-13

Prognos över läkemedelskostnader.

Kostnaderna för läkemedel ökar kraftigt under år 2023 i Region Stockholm och i övriga Sverige, både för förskrivna läkemedel och sådana som köps in till sjukvården. Ökningen beror både på att regionen behandlar fler patienter och på att vården oftare använder nya kostsamma behandlingsalternativ. Ökningen kommer att fortsätta även under kommande år och läkemedel som används vid behandling av cancer, inflammatoriska sjukdomar, hjärtkärlsjukdom och diabetes står för en stor del av förändringen.

Till prognosen »

Love Linnér
Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad