Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avregistrering av diltiazem

Publicerat 2024-05-23

Diltiazem (depottabletterna Cardizem Retard och Cardizem Unotard) upphör att marknadsföras i Sverige under 2024.

Cardizem Retard 90 mg beräknas ta slut 2024-05-31. Cardizem Retard 120 mg och 180 mg samt Cardizem Unotard 180 mg och 300 mg beräknas ta slut 2024-12-31.

Diltiazem används vid stabil angina pectoris, hypertoni och förmaksflimmer. Det finns inga andra godkända läkemedel med diltiazem i peroral beredning i Sverige.

Behandlingsalternativ:

  • Patienter med indikation hypertoni: Byte till amlodipin eller verapamil (om aktuellt med annan kalciumantagonist) alternativt annat lämpligt hypertoniläkemedel, se Hypertoni – Kloka listan.
  • Patienter med indikation stabil angina pectoris: Byte till amlodipin eller verapamil (om aktuellt med annan kalciumantagonist) eller betablockad eller annan lämplig anti-anginös behandling, se Ischemisk hjärtsjukdom – Kloka listan.
  • Patienter med förmaksflimmer: byte till verapamil (om aktuellt), betablockad eller annan lämplig frekvensreglerande behandling.

Se även förslag på licensalternativ nedan. Kontakta ApoEx Stockholm för ytterligare alternativ.

Licensläkemedel

diltiazem 90 mg

Namn: Diltiazem AbZ 90 mg

Läkemedelsform: depottablett, 100 stycken

Läkemedelsstyrka: 90 mg

Tillståndsinnehavare: AbZ-Pharma GmbH, Tyskland / 11603.01.00

Ledtid: cirka 2 veckor

Varunummer: 847953

Pris 230 kr

diltiazem 240 mg

Namn: Diltiazem HCl Retard Mylan

Läkemedelsform: depotkapsel

Läkemedelsstyrka: 240 mg, 0 stycken

Tillståndsinnehavare: Mylan B.V., Nederländerna / RVG 22528

Ledtid: 10–12 dagar

Varunummer: skapas när giltig licens finns

Pris 210 kr

 

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Läkemedelsverket. Avregistrering av Cardizem Retard och Cardizem Unotard. Nyhet 2024-05-30

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Spruta

Senast ändrad