Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: Läkemedel för äldre med diabetes

Publicerat 2018-05-10

Vilka läkemedel är olämpliga för behandling av diabetes typ 2 hos äldre patienter?

Pontus Curman. Foto Kari Kohvakka.

Pontus Curman, överläkare Medicinkliniken, Ersta sjukhus och ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar, svarar:

Hos äldre, precis som hos yngre, ska behandling och behandlingsmål individualiseras efter personens fysiska och mentala resurser samt livssituation. Komplicerande sjukdomar, framför allt njursvikt, hjärtsjukdom och leversjukdom, kan begränsa vilka läkemedel som är lämpliga. Risker för hypo- eller hyperglykemi, förväntad livslängd och risken att utveckla diabeteskomplikationer bör påverka val av läkemedel. Några generella rekommendationer för äldre patienter är därmed svåra att ge.

SGLT2-hämmare rekommenderas inte till patienter över 85 år och vid behandling av patienter över 75 år ska man vara särskilt uppmärksam på risken för volymsförlust. Övriga diabetesläkemedel har inga övre åldersgränser enligt FASS, utan får användas utefter individuell bedömning.

I broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Pdf, 360.5 kB.
från Stockholms läns läkemedelskommitté ingår även ett kapitel om diabetes.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad